• تاریخ : یکشنبه - ۳ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    جلال خلفي

    آذر ۲۹, ۱۳۹۸

    چند داستان کوتاه فارسی

    پرنده برایم آواز بخوان پویا آل ابراهیم ـ استهبان فارس با تکانی از خواب پریدم. صدای بلند مارش از رادیو به گوش می‌رسید. از دور کسی سرفه می‌کرد. قدرت حرکت نداشتم. کسی نزدیکم آمد. دهانم را باز کرد. درجه‌ی حرارت تب را در دهانم فرو کرد. صدای بیش از حد بلند مارش رادیو، اعصابم را […]