• تاریخ : یکشنبه - ۲۴ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    جهانگردی بومی

    مهر ۱۱, ۱۳۹۹

    مفاهیم و اشکال جهانگردی

    پایگاه خبری نمانامه: در سالهای  اخیر  در ایران  مجموعه  های بسیار  متشکل  ازمجموعه های  فرهنگی – ورزشی  – تجاری  مخصوص  محصولات  و دستاوردهای  محلی  و فروش  مستقیم  آنان به مردم  ساخته  و یا در دست  اجراست،  ولی  در  تمام این مجموعه  ها یک خلأیی بین زندگی  دلخواه  یک فرد  و زندگی اجتماعی  او وجود دارد   […]