• تاریخ : چهارشنبه - ۳۰ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    جهان آرایی

    بهمن ۵, ۱۳۹۸

    سیاست یا جهان آرایی در فرهنگ کهن ایران!

    در فرهنگ ایران کهن به سیاست، جهان آرایی می گفته اند… به قلم: جواد کراچی (نویسنده و مستندساز) پایگاه خبری نمانامه: طبق سنت دیرینه این دیار، هنرمندان و حکمای ایرانی دربیشتر موارد حتی به دربار پادشاهان نیز راه می یافته اند و از نبوغ آنان به عنوان مشاور استفاده می شده لذا منع کردن آنان […]