• تاریخ : یکشنبه - ۳ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    جوی باریک خیابان

    آبان ۶, ۱۳۹۷

    میرآب ها چه کسانی بودند؟

    پایگاه خبری نمانامه: آب در سرزمین ایران همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. ایرانیان در دوران ماقبل تاریخ، با بینش طبیعی خود نسبت به جهان، اصلی ترین عناصر موجود در طبیعت را سرمنشا حیات می دانستند. مورخین بسیاری ازجمله هرودوت به ستایش عناصر طبیعی توسط ایرانیان اشاره داشته اند. از میان این عناصر، به […]