• تاریخ : دوشنبه - ۲۵ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    حاکمیت در ایران

    خرداد ۲۴, ۱۳۹۶

    نگاهی به زندگی رادمردی آزاده با اندیشه هایی فراتر از زمان خویش

    پایگاه خبری نمانامه: حاکمیت در ایران به همه ی کارهای مملکت برای بیش تر شاهان با شیوه ای براساس عادت در امر و نهی به ملت تحمیل و متداول بود، گفتار و دستور شاه اغلب به دور از هر معیار و ضابطه ای بیش تر فراخور حال صادر می شد و پس از انتشار دستور […]