• تاریخ : پنج شنبه - ۲۸ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    حبیب الله اخوان ثالث

    آذر ۲۱, ۱۳۹۸

    مرگ در آثار اخوان ثالث

    به قلم: حبیب الله اخوان ثالث □ مهدی اخوان ثالث (م. امید)، نیازی به معرفی ندارد، امّا روایتش را یک‌بار دیگر مرور می‌کنیم که می‌نویسد: «شکسته‌دل مردی خسته و هراسان، یکی از مردم توس خراسان، ناشادی ملول از هست و نیست، سوم برادران سوشیانت، مهدی اخوان ثالث، بیمناک نیم‌نومیدی به میم امید مشهور.»۱ در همین […]