• تاریخ : پنج شنبه - ۲۸ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    حجت حسن ناظر

    آبان ۶, ۱۳۹۸

    نخستین آرامگاه عمر خیام!

    به قلم: حجت حسن ناظر ای کـاش کـه جـای آرمـیـدن بـودی یــا ایــن ره دور را رســیــدن بـودی کاش از پس صدهزار سال از دل خاک چـون سـبـزه امـیـد بـر دمیدن بودی □ تاریخ اولین بنایی که بر آرامگاه خیام ساخته شده است، نامشخص است، امّا این بنا در قرن یازدهم هجری رو به ویرانی […]