• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    حرکت دوربین

    شهریور ۲۱, ۱۳۹۶

    تحول در سینما به وسیله بیان!

      پایگاه خبری نمانامه: سینما در آغاز ۱۸۹۵ یک هنر نبود – دو سه دهه طول کشید تا شکل‌ها، سبک ها و روش های بیانی آن توسط فیلمسازان مختلفی در اروپا و آمریکا تدریجاً تجربه، کشف و ابتکار شود و هنر هفتم بوجود بیاید و سینما را مقارن با آخرین سالهای دهه ۱۹۲۰ و تقریباً […]