• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    حزب نازی

    آذر ۴, ۱۳۹۸

    ژوزف گوبلز تئوریسین حزب نازی

    جنگ جهانی اول، آثار مصیبت‌باری برای جامعه بشری در پی داشت. در اروپا، دولت‌های محور، یعنی همان‌ها که در جنگ مغلوب شده بودند، بیش از دیگران متحمل خسارت شدند. در این بین، آلمان که در برافروختن نایره جنگ نیز، نقش محوری داشت، بسیاری از امتیازات و سرمایه‌های خود را از دست داد. طبق معاهده ورسای […]