• تاریخ : پنج شنبه - ۲۸ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    حسن صباح

    آبان ۱۸, ۱۳۹۸

    تاریخ و فرهنگ الموت

    اشاره: مقاله‌ی حاضر متن ویراسته‌ی سخنرانی آقای دکتر امیرحسین شاه‌خلیلی در «اولین همایش بررسی تاریخ و فرهنگ الموت» است. □ تاریخ و فرهنگ الموت منطقه‌ی الموت، تاریخ و فرهنگ آن، از زمان‌های بسیار دور نه‌تنها مورد بی‌مهری و عدم توجه حکمرانان و اداره‌کنندگان این کشور بوده، بلکه محققین و پژوهشگران هم نهایت بی‌مهری را در […]