• تاریخ : سه شنبه - ۲۶ - تیر - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  حسن نامور

  مقایسه دو مجموعه پر مخاطب رسانه ملی ایران، پایتخت و نون.خ
  اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹

  مقایسه دو مجموعه پر مخاطب رسانه ملی ایران، پایتخت و نون.خ

  به قلم؛ استاد حسن نامور گنه کرد در بلخ آهنگری… این حکایت قدیمی و پر مغز را می توان در زمان کنونی در سیاست های رسانه ملی مشاهده کرد.مجموعه پایتخت با آن همه سر و صدا و هیاهو نه تنها نتوانست مخاطبان را راضی کند بلکه باعث ریزش مخاطبان سنتی خود نیز شد و از […]