• تاریخ : پنج شنبه - ۲۸ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    حسین شهسوارانی

    مهر ۲۹, ۱۳۹۸

    تاریخچه دادگاه انتظامی قضات در ایران

    به قلم دکتر حسین شهسوارانی قاضی سابق دادگستری در خانواده و سازمان قضایی سربلند دادگستری ایران، دادگاه انتظامی قضات به‌مـنـزلـه‌ی سرپرست دل‌سوز و آگاه این خانواده و نگهبان راستی و درستی و شاهین ترازوی عدالت و در واقع مربی و معلم و سازنده‌ی نظم و انضباط و کانون دانش و فضیلت و چلچراغ ارشاد و […]