• تاریخ : پنج شنبه - ۲۸ - تیر - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  حسین صابری

  مسابقه «چهل سال چهل فیلم»،
  دی ۹, ۱۳۹۷

  مسابقه «چهل سال چهل فیلم»،

    پایگاه خبری نمانامه: حسین صابری دبیر مسابقه «چهل سال چهل فیلم»، روز دهم بهمن ماه را آخرین فرصت ارسال فیلمنامه برای حضور در محله دوم مسابقه «چهل سال چهل فیلم» عنوان کرد. به گزارش رسیده، حسین صابری با بیان اینکه مرحله اول بخش کوتاه داستانی این مسابقه برگزیدگان خود را شناخت، گفت: داوری آثار […]