• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    حفظ منافع ملی

    مهر ۱۵, ۱۳۹۷

    چرا جبهه ملی به ارتداد محکوم شد؟

    پایگاه خبری نمانامه:  از نخستین اقدامات نظام بعد از انقلاب، انطباق قوانین با شرع اسلام بوده است، در همین راستا لایحه قصاص توسط شهید بهشتی، به مجلس ارائه شد. شورای عالی قضایی نیز لایحه قصاص را با کمک پنج فقیه شامل آیات «بهشتی، جوادی آملی، قدوسی، موسوی اردبیلی و ربانی املشی» تهیه و پس از به […]