• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    حفظ منافع!

    شهریور ۴, ۱۴۰۰

    سکوت به قیمت حفظ و کسب منافع!

    به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: اعتراض های فردی، گروهی و صنفی پر تب و تاب طیف هایی از اهالی فرهنگ و هنر، ضد نظرات تند و افراطی وزیر ارشاد آقای رییسی و راه اندازی جنگ زرگری منافع طلبان و فرقه انحرافی حاکم بر خانه سیاسی / تجاری سینما، با بی اعتنایی مجلس و […]