• تاریخ : جمعه - ۲۵ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    حماقت محض

    مهر ۱۸, ۱۴۰۱

    اظهارات برخی مسوولین حماقت محض است

    در حوادث اخیر برخی مسوولین اظهار نظرهای نسنجیده ای داشتند که اگر خیانت نباشد، حماقت محض است. این رجال تازه به دوران رسیده گمان می کنند با حمله به برخی موضوعات حساس می توانند در حاکمیت جای پای محکم تری پیدا کنند.