• تاریخ : جمعه - ۱ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    خط و نقطه

    شهریور ۱۷, ۱۳۹۹

    آشنایی با خط و نقطه و کاربرد آنها در گرافیک

    الف) نقطه : نقطه را کوچکترین واحد تصویر می توان نامید. البته در گرافیک دستی همیشه کوچک نیست ! در گرافیک دستی از نقطه برای بیان تجمع و تفرق و یا ساخت بعضی جلوه ها و یا توازن صفحه می توانیم استفاده کنیم .چند مثال در این رابطه به شمادر درک این مطلب بیشتر کمک […]