• تاریخ : جمعه - ۱ - تیر - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  درخونگاه

  نقد و بررسی فیلم سینمائی درخونگاه
  آذر ۲۵, ۱۳۹۸

  نقد و بررسی فیلم سینمائی درخونگاه

  به قلم: مهدی اسدی پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و سپری شدن سال های متصل به دوران جنگ کـه بحران های اقتصادی و اجتماعی در اوج خود قرار داشت، وارد دورانـی مـی شـویم کـه در تـاریخ سیاسی- اجتماعی ایران تحت عنوان دوران سازندگی شـناخته مـی شـود؛ زمـانی کـه هاشـمی رفسنجانی در مقام […]