• تاریخ : جمعه - ۱ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    دستمزدهای نجومی

    آبان ۲۱, ۱۳۹۹

    پایتخت ۷، اسیر دستمزدهای نجومی

    پایگاه خبری نمانامه: پایتخت در ســال ۹۹ پیچیده ترین شرایط را تجربه کرد؛ از حواشی سری ششم و ناتمام ماندن این فصل تا شــایعاتی مبنی بر ممانعت تلویزیون برای ساخت فصلهای بعدی. همه نشانه ها، حکایت از پایان این ســریال محبوب در تلویزیون داشــت. حالا اما ورق برگشته اســت و گفته میشود مســئولان تلویزیون نمیخواهند […]