• تاریخ : جمعه - ۲۵ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    دكتر عليمحمد ايزدي

    آبان ۵, ۱۳۹۸

    نقدی بر کتاب علت عقب ماندگی ما!

    به قلم: دکتر مهدی پرهام □ پرسشی که در بالا به‌نظر می‌رسد، عنوان کتابی است که سال قبل دوست دیرینه‌ام دکتر علیمحمد ایزدی با نثری روان به طبع و نشر رسانده است. دکتر علیمحمد ایزدی، مهندسی کارآزموده است که دکترای خود را با امتیاز در امریکا گذرانده و استاد دانشگاه شیراز بوده است. امّا آن‌چه […]