• تاریخ : پنج شنبه - ۳۱ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    دوره هخامنشیان

    مهر ۲۴, ۱۳۹۹

    کتابخانه ها و مراکز اسناد در عصر هخامنشی

    پایگاه خبری نمانامه: احداث کتابخانه های عظیمی را به ایرانیان نسبت داده اند،از آن جمله اند:کتابخانه “دژ نپشت”یا گنجینه آثار و مواریث مکتوب در تخت جمشید و دیگر”گنج شیپیکان”یا “آرشیو شیزیکان” در آذربایجان است. این گنجینه ها محل نگهداری منابع آثار و مواریث فرهنگی و علمی ایرانیان بوده و در حفاظت و حراست از آنها […]