• تاریخ : جمعه - ۱ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    دکتر علی شریعتی

    آذر ۵, ۱۳۹۸

    دیدگاه شریعتی در مقابل مارکسیسم!

    بعضی از محققان و صاحب‌نظران علوم‌اجتماعی، بلکه هم‌چنین تشکیلات سیاسی و امنیتی رژیم پهلوی، شریعتی و اتباع او را «مارکسیست اسلامی» می‌خواندند. به همین دلیل ما در این‌جا نقل نوشته‌یی را از دکتر یرواند آبراهامیان  در این خصوص بی‌مناسبت نمی‌دانیم.» (ص ۱۵)  از نظر محتوایی معتقدم که این دو گونه، یعنی مارکسیسم و اسلام، در […]