• تاریخ : جمعه - ۱ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    دکتر محمدعلی خالدیان

    آذر ۲۱, ۱۳۹۸

    تجربه دوگانه حیات بشری در اندیشه حافظ!

    به قلم: دکتر محمدعلی خالدیان □ از آن‌جا که انسان موجودی‌ست که از عقل و خشم و شهوت ترکیب یافته است، لذا میان اقتضائات این سه نیرو همیشه کشاکش است، کشاکش میان دو نیروست (یکی حکم طبیعت و گرایش ذاتی و دیگری منع طبیعت). حکم طبیعت و مجرای طبیعی آن است که انسان گرایش عمقی […]