• تاریخ : دوشنبه - ۴ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    دکتر محمود نوروزی

    اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۲

    شرحی بر کتاب اندیشه های کلامی نوشته دکتر محمود نوروزی

    به قلم: سیده حلیمه موسوی نمانامه: دکتر محمود نوروزی محقق،‌پژوهشگر ‌فلسفه،‌تاریخ و‌ استاد دانشگاه تهران در سیر مطالعات دینی نویسنده‌ی کتاب نگاهی به اندیشه‌های‌کلامی به بررسی علم کلام، چگونگی پیدایش آن، معرفت مسلمانان در اعصار گوناگون درباره‌ی مسائل اصولی دین و فروع، ادعاها و انحرافات عقایدی و سرانجام تکامل علم کلام در تعریف دانشمندان بزرگ […]