• تاریخ : جمعه - ۱ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    دیجیتالی

    شهریور ۱۵, ۱۳۹۹

    نرم‌افزارهای تصویرساز دیجیتالی

    وضوح تصویر به‌عنوان یکی از ابزار عکاسی، فضای تازه‌ای را به نرم‌افزارهای تصویرساز دیجیتالی می‌دهد. برنامه فتوشاپ در زمینه وضوح تصویر نقش مهمی دارد.وضوح تصویر به‌عنوان یکی از ابزار عکاسی، فضای تازه‌ای را به نرم‌افزارهای تصویرساز دیجیتالی می‌دهد. برنامه فتوشاپ در زمینه وضوح تصویر نقش مهمی دارد. این برنامه دارای ابزار واضح‌سازی است که از […]