• تاریخ : جمعه - ۱ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    دیپلماتیک

    آبان ۱۱, ۱۴۰۰

    مذاکرات دیپلماتیک چیست؟

    پایگاه خبری نمانامه: دیپلماسی عبارت است از «برقراری روابط و مذاکراتی که بین دولت ها جاری می شود و دربرگیرنده روابط دولت ها و معاملات و مصالح آنهاست». با این تعریف نمی توان تردید کرد که مهمترین ابزار دیپلماسی، مذاکره است و حتی می توان دیپلماسی را در فن مذاکره خلاصه کرد. در اصطلاح حوزه […]