• تاریخ : یکشنبه - ۳ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    راجرلین هارت

    شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

    نظریه‌های پدیده شناسی در سینما

    پایگاه خبری نمانامه: ساختارهای فرآیند سینمایی[۱]” آشکارا روشهای مرلوپونتی را در مورد سینما به کار می‌گیرد- دیده می‌شود. اما بی‌شک متنفذترین نظریه‌های پدیده- شناسی در سینما به “هانری آژل”، “آمده آیفره[۲]” و “روژه مونیه[۳]” تعلق دارد. کارهای اینان در بخش آخر کتاب به بررسی گذاشته شده است. تا حدی به دلیل آنکه اینان هر یک […]