• تاریخ : چهارشنبه - ۳۰ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    راهبرد دوراهی

    دی ۱۵, ۱۴۰۰

    راهبرد دوراهی بله یا خیر در مذاکرات 

    پایگاه خبری نمانامه: در مذاکرات ممکن است یکی از طرفین به سطحی از ناامیدی یا پیچیدگی خواسته ها پرسید و احساس کند که باید تلاش نهایی داشته باشد، جریان مذاکرات دو قطبی خواهد شد. به این معنا که با این پیشنهاد را بپذیرد با ازاین پیشنهاد صرف نظر کند. اما راهکار چیست و در این […]