• تاریخ : جمعه - ۲۵ - خرداد - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  راه آزادی

  دکتر سیّد حسین فاطمی شهید راه آزادی
  آبان ۱۹, ۱۳۹۸

  دکتر سیّد حسین فاطمی شهید راه آزادی

  نوزدهم آبان مقارن با سالروز شهادت دکتر سیّد حسین فاطمی-سردبیر روزنامه‏‌ی باختر امروز و وزیر خارجه‏‌ی دولت زنده‏‌یاد دکتر محمّد مصدق- است که به تصریح‏ دکتر مصدق در خاطرات و تألمات، طرح ملّی کردن صنعت نفت‏ به پیشنهاد او شروع شد. در دولت مصدق، او تندترین حمله‏‌ها را به‏ دربار و شخص محمّد رضا شاه […]