• تاریخ : جمعه - ۱ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    رسانه ملی

    مرداد ۲۹, ۱۴۰۰

    رفتار غیر حرفه ای رسانه ملی!

    به قلم: علی اکبر جوانفکر پایگاه خبری نمانامه: قاعده منطقی و اصولی در انجام تبلیغات سازنده، آن است که برای جا انداختن یک امر درست و ضروری در جامعه، پیوسته از آن کار تمجید و تعریف شود و آثار مثبت و مفید آن تشریح و تبیین گردد. قریب دو سال است که اکثریت قریب به […]