• تاریخ : جمعه - ۲۵ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    رسمرس هلم

    اسفند ۱۰, ۱۳۹۸

    نقدی بر نمایشنامه «رسمرس هلم» یا اسب‌های اسفید!

    پایگاه خبری نمانامه: در میان همه آثار به اجرا درآمده از نمایشنامه‌های ایبسن، شاید”خانه عروسک”، “مرغابی وحشی” و”دشمن مردم” بیشتر از دیگر نوشته‌هایش در میان کارگردان‌های ایرانی محبوبیت داشته‌اند. اما برخی از نمایشنامه‌های دیگر او کمتر برای مخاطبان عام تئاتر ما شناخته شده‌اند. “رسمرس هلم” که جزء آخرین نمایشنامه‌های ایبسن است و پس از شصت […]