• تاریخ : جمعه - ۱ - تیر - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  رسول صدر عاملی

  نقد و بررسی فیلم «سال دوم دانشکده من»
  آبان ۴, ۱۳۹۸

  نقد و بررسی فیلم «سال دوم دانشکده من»

  به قلم: علی رفیعی وردنجانی «سال دوم دانشکده من» بدترین فیلم رسول صدر عاملی است. کارگردانی که هنوز در دخترانگی های «من ترانه ۱۵ سال دارم» گیر کرده و به دنبال کشف آزادی در میان حسرت ها و کمبودهای زن در جامعه ایرانی است. فرم فیلم بشدت خسته کننده و رو به زوال می رود. […]