• تاریخ : جمعه - ۱ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    رفتار قلدرمآبانه

    دی ۳۰, ۱۳۹۸

    اختیار یا جبر مسئله این است!

    مگر آدمیزاد موجودی صاحب اختیار نیست؟ مگر تفاوت آن با حیوانات دیگر عمدتاً به همین اصل اختیار برنمی‌گردد؟ مگر آدمیان برای تصمیم‌گیری مختار نیستند؟ همۀ ما پاسخ مثبت به این پرسش‌ها را بدیهی می‌دانیم، اما به واقع چندان هم به آن اعتقاد نداریم! جمعی از اهل هنر حضور در جشنواره‌های مربوط به سالگرد انقلاب را […]