• تاریخ : دوشنبه - ۴ - تیر - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  رقیه حاجی ابراهیمی

  نگاهی به کتاب ویرایش انسان
  شهریور ۱۳, ۱۳۹۸

  نگاهی به کتاب ویرایش انسان

  به قلم : پروفسور سید حسن امین ویرایش انسان داستانی خواندنی نوشته رقیه حاجی ابراهیمی است در پنج بخش که در بخش داستان های تربیتی و اخلاقی می گنجد. کتاب از بخش های احتماعی و فرهنگی و حتی به نوعی عاشقانه هم خالی نیست اما درون مایه اصلی آن تربیتی و اخلاقی است. این کتاب […]