• تاریخ : پنج شنبه - ۳۱ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    رمان آیینه جامعه

    شهریور ۲۴, ۱۳۹۹

    رمان یک هنر ادبی و غیردینی!

    پایگاه خبری نمانامه: رمان نوعی هنر ادبی است که دین را به ندرت مضمون اصلی و آشکار خود قرار می دهد. برخی از کتابها که شبیه رمان اند چنین می کنند ولی بهتر این است که آنها را از آثار ارشادی خواند، زیرا گرچه شاید از لطف اسلوب یا قوت ترغین بهره مند باشند، خاستگاهشان […]