• تاریخ : جمعه - ۱ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    رهبری فرهمند

    فروردین ۲۶, ۱۴۰۱

    سبکهای رهبری و مدیریت

    نمانامه: با وجود اینکه مدیریت در رهبری فرآیند مشابهی است که بطور کلی در هر ارگان و سازمان و گروهی راهبرد مشابهی دارد، اما ار لحاظ برخی ویژگیها تفاوتهایی بین انواع مدیریت می‌توان مشاهده کرد. روشن است با وجود اینکه همه مدیران امر رهبری و هدایت گروهی بزرگ یا کوچک را برای رسیدن به اهدافی […]