• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    روزملی سینما

    شهریور ۲۱, ۱۳۹۹

    مستقل های سینما، امروز بی پناه تر از دیروز!

    به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: یک دوست سینماگراز طیف مستقل های سینما که فیلم هایش را عمدتا با استفاده از سرمایه بخش خصوصی و پول توجیبی خودساخته است و گرچه ازحق طبیعی و قانونی خود؛ گرفتن وام هم بهره برده است، ولی مانند اغلب سینماگرانی که روی پای خود ایستاده واهل رانت و […]