• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  روزنامه شرق

  «روزنامه شرق» به جاسوس خانه شرق متهم شد!
  شهریور ۷, ۱۴۰۲
  در نشست خبری رسانه ها با ابراهیم رئیسی:

  «روزنامه شرق» به جاسوس خانه شرق متهم شد!

  در سومین نشست خبری رسانه ها با ابراهیم رئیسی خبرنگار روزنامه شرق از رئیسی پرسید: «ما در فضای ملتهبی در جامعه روبرو هستیم. با توجه به جمع گسترده مدیران جناحی که در دولت شما بکار گرفته شده از جمله امام صادقی ها و پایداری ها، با توجه به اینکه به سمت دو قطبی حرکت میکنیم