• تاریخ : سه شنبه - ۱ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    روزگار صفوی

    خرداد ۲۴, ۱۳۹۸

    کتاب رفیق توفیق؛ مهم ترین متن سیاسی روزگار صفوی

    رسول جعفریان نویسنده در رسم شانزدهم، این توصیه را به وزیر می کند که، از افرادی که شهریار بر آنها غضب کرده، فاصله گرفته و با شفاعت بی جا، خود را به دردسر نیندازد. نگاه نویسنده، این است که به وزیر بگوید چطور سرجایش بماند و قاعدتا راه ماندن هم همین است که اصل را […]