• تاریخ : چهارشنبه - ۳۰ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    روز سینما

    شهریور ۲۰, ۱۴۰۱

    روز ملی سینما؛ تبریک و تسلیت!

     به قلم: جبار آذین  نمانامه: باز هم بیست و یک شهریور ماه و روز ملی سینما از راه رسید. نمی دانم این روز را به اهالی سینما باید تبریک گفت یا تسلیت! زیرا سینمای ملی که هیچ، آقایان بالا نشین سینما، چیزی از حیات سینما و هوایی سالم برای تنفس سینماگران کشور باقی نگذاشته اند […]