• تاریخ : سه شنبه - ۱ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    روشنفکری

    شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

    فضای فعالیت های روشنفکری

    پایگاه خبری نمانامه: وقتی مترجم کتابی که در تصور خود همواره او را در حال دویدن به سوی حقیقت  می بینی اینگونه با تو سخن می گوید که: «… برای اولین بار نزدیکی را خواندم، دلم نمی خواست تمام شود و بعد از خواندنش می خواستم همه را در لذتی که برده ام سهیم کنم.»، […]