• تاریخ : سه شنبه - ۱ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    روش های تحقیق

    مهر ۱۲, ۱۳۹۹

    بخشی از کتاب روش های تحقیق در روانشناسی

    ۲۷ : برآورد کردن ارزش عامل پایگاه خبری نمانامه: کارکردن در مورد ارزش ها از این جهت که شاخص هایی برای مجموع (زیگما) ، در تعدادی از راه ها می تواند انجام داده شود . استفاده کردن از بیشترین احتمال (ML) خیلی رایج است ، مجذور کمترین وزن (ULS) مجذورهای کمترین کلیت و مجذورهای کمترین […]