• تاریخ : یکشنبه - ۲۴ - تیر - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  رومی القحطانی کیست

  حضور نماینده عربستان در مسابقه دختر شایسته جهان
  فروردین ۱۳, ۱۴۰۳
  رومی القحطانی کیست:

  حضور نماینده عربستان در مسابقه دختر شایسته جهان

  رومی القحطانی نماینده دختر شایسته عربستان تا کنون در چند مسابقه دختر شایسته از جمله دختر شایسته صلح عرب برنده شده است.