• تاریخ : سه شنبه - ۸ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    رویا – جادو – رئالیسم

    مرداد ۱۵, ۱۳۹۷

    رویا – جادو – رئالیسم؛ ادبیاتِ آمریکای لاتین

    در چالشِ پر تپشِ ادبیاتِ آمریکای لاتین پایگاه خبری نمانامه: “همـواره کوشـیده‌ام بـه منتقـدانم بگـویم طـبقه‌بنـدی نکنیـد، بخـوانیدم. مـن نویسنده‌ام نه یک نوع ادبی. در پی ناب بودن رمان بنا بر معیارهای مأنوس خود نباشید، خویشاوندی این نوع با نوعی دیگر را نجویید… متاسفم که دست کم در مکزیک، در این کار کم و بیش […]