• تاریخ : شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    زندگی پس از زندگی

    اردیبهشت ۴, ۱۴۰۱

    نگاهی به برنامه تلویزیونی «زندگی پس از زندگی»

    به قلم: جبار آذین نمانامه: حقیقت و چگونگی مرگ و زندگی پس از مرگ و ماورا، از مهمترین پرسش های بشر در تمام قرون و اعصار بوده و همچنان جزو دغدغه های انسان است. در طول تاریخ، علما، فلاسفه، انبیاء، عرفا و محققان کوشیده اند از دو منظر به سووال های یادشده، پاسخ های متقن وقانع کننده […]