• تاریخ : چهارشنبه - ۲ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    سبک شناسی

    مهر ۵, ۱۳۹۹

    انواع ادبی چیست؟

    پایگاه خبری نمانامه: انواع ادبی، در ردیف نظامهایی از قبیل سبک شناسی و نقد ادبی، یکی از اقسام جدید علوم ادبی و یا به قول فرنگی ها یکی از شعبه ها و مباحث نظریه ادبیات Theory of literature است. موضوع اصلی آن طبقه بندی کردن آثار ادبی از نظر ماده و صورت در گروه های […]