• تاریخ : شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    سندرم کاغذ سفید

    فروردین ۸, ۱۳۹۹

    پنج راه گذشتن از سد ذهنی نوشتن!

    پایگاه خبری نمانامه: می توان گفت همه ما بلوک نویسنده یا سندرم کاغذ سفید را تجربه کرده ایم؛ وقتی هرچقدر تلاش می کنیم، نمی توانیم به ایده خوبی برسیم و یا نمی توانیم صحنه ها را پیش ببریم. در حقیقت به نظر می رسد وقتی که درحال نوشتن نیستم، درحال گوگل کردن راه های درمان […]