• تاریخ : شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    سیدمحمدهادی طلوعی

    مهر ۱۵, ۱۳۹۹

    آیا سیدمحمدهادی طلوعی واقعا کلاهبردار است؟

    پایگاه خبری نمانامه: چرا کلاهبردار؟ این واژه درباره سیدمحمدهادی طلوعی از کجا آمده است؟ کلاه بردار صفتی است که به محض پیش آمدن نام افراد موفق و مشهور و خصوصا کارآفرینان جوان و موفق، زیاد شنیده می شوید که البته این مشکل ریشه در مشکلات روانی و حقارت های شخصی در جامعه دارد که تاب […]