• تاریخ : پنج شنبه - ۳ - اسفند - ۱۴۰۲
  • ساعت :

    سینمای دولتی ایران

    بهمن ۲۱, ۱۴۰۲

    سینمای ایران، حرفی برای بهبود جهان ندارد!

    یران سینمای ملی ندارد و آنچه وجوددارد، بازار مکاره ای است که عنوان دولتی را یدک می کشد. عنوانی که سال ها است در جهان سینما منسوخ شده و دیگر چیزی به نام سینمای دولتی رسمیت ندارد. سینمای دولتی به معنای سینمایی است که از فکر و سرمایه و سیاست و اهداف، حمایت، هدایت و دخالت دولت و دولتیان از بیراه های غیرفرهنگی، یعنی سیاست، تجارت و تمایلات گروهی و سیاسی و جناحی می گذرد