• تاریخ : دوشنبه - ۱۴ - اسفند - ۱۴۰۲
  • ساعت :

    شاعر ملّي

    مهر ۲۵, ۱۳۹۸

    «قصیده‌ی وطنیّه» را چه کسی سرود؟

    به قلم: دکتر شاهین سپنتا مفهوم وطن و شعر وطنی در طول تاریخ پر فراز و نشیب ادب فارسی، سرایندگان پارسی‌گو برداشت‌های متفاوتی از مفهوم وطن داشته‌اند و از دیدگاه متفاوتی به این مقولــــه پرداخته‌اند. در آثار گروهی از سرایندگان چون ابوسعید ابوالخیر، مسعود سعدسلمان، ناصرخسرو، سعدی و حافظ، مفهوم وطن به‌عنوان روستا یا شهر […]